Skip available courses

Available courses

За да се запишете в електронния курс за обучение по устойчивост на професионалната кухня, моля свържете се с посочения преподавател, за да получите ключ за записване.

Надяваме се, курсът да бъде полезен за Вас и да повиши информираността Ви в посока възможностите за постигане на устойчивост в сферата на общественото хранене.

Благодарим за проявения интерес!